Giới trẻ Tổng giáo phận Hà Nội

40 Phố Nhà Chung - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Giới trẻ Tổng giáo phận Hà Nội

40 Phố Nhà Chung - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Quý Cha Đặc Trách và Ban Điều Hành

BAN ĐIỀU HÀNH GIỚI TRẺ TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2019 - 2022

 

Cha đặc trách: Phanxicô X. Trần Truyền Giáo.

Lễ quan thầy: 03/12

Thụ phong linh mục: 02/06/2014.

SĐT: 0987 232 206.

Đ/c: Nhà thờ Đồng Gianh – Phú Thành – Lạc Thuỷ – Hòa Bình.

 


 

Cha phó đặc trách: Phaolô Nguyễn Hữu Hiệp.

Lễ quan thầy: 29/06.

Thụ phong linh mục: 02/06/2014.

SĐT: 0976 132 344.

Đ/c: Nhà thờ Mường Cắt – Hướng Nghĩa – Lạc Sơn – Hoà Bình.

 


 

Cha phó đặc trách: Phêrô Tạ Văn Thắng.

Lễ quan thầy: 29/06

Thụ phong linh mục: 28/10/2019

SĐT: 0962 085 443

Đ/c: Nhà thờ Trung Trí – 172 Trần Khát Trân, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

 

 


 

Cha linh hướng hạt Phủ Lý, Nam Định: Giuse Nguyễn Văn Tuy, OP.

Lễ quan thầy: 19/03.

Thụ phong linh mục: 14/08/2012.

SĐT: 0984 683 286.

Đ/c: Nhà thờ Phương Trung, Thanh Oai, Hà Nội.

 


 

Cha linh hướng hạt Thanh Oai, Lý Nhân, Mỹ Đức: Giuse Vũ Đức Phán, MF

Lễ quan thầy: 19/03.

Thụ phong linh mục: 02/06/2014.

SĐT: 0912 871 980.

Đ/c: Nhà thờ Đoan Nữ, An Mỹ, Mỹ Đức, Hà Nội.

 


 

Cha linh hướng hạt Chính Tòa, Phú Xuyên: Giuse Nguyễn Văn Mạnh, SDB.

Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục:

SĐT:

Đ/c: Nhà thờ Vạn Phúc, Thanh Trì, Hà Nội.

 


 

Trưởng ban giới trẻ TGP: Giuse Nguyễn Ngọc Báu

SĐT: 0972 060 709

Đ/c: Nhà thờ Phủ Lý, TP Phủ Lý, Hà Nam.

 

 

 

 


 • Phó ban 1: Giuse Nguyễn Tất Tuyển.

Điện thoại: 0976 406 867.


 • Phó ban 2: Phêrô Nguyễn Văn Tiến.

Điện thoại: 0984 578 865.


 • Thư ký: Giuse Trần Văn Khương.

Điện thoại: 0984 908 266.


 • Thủ quỹ: Giuse Phan Sơn Hà.

Điện thoại: 0976 563 785.


 

CÁC DÒNG CỘNG TÁC:

- Dòng Thánh Phaolô: (Thư ký ban mục vụ Giới trẻ)

+ Nữ tu: Anna Trịnh Thị Hà - Điện thoại: 0989 709 182.

+ Nữ tu: Maria Trịnh Thị Thúy Vân - Điện thoại: 0356 401 746.

 

- Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội:

+ Nữ tu: Anna Nguyễn Thị Phúc - Điện thoại: 0357 964 878.

+ Nữ tu: Anna Maria Lê Thị Tuân - Điện thoại: 0358 129 046.

 


CÁC ỦY VIÊN:

 

 1. Antôn Trần Anh Tuấn

 2. Giuse Vũ Hồng Quân

 3. Giuse Viên Đình Kiên

 4. Gioan Kim Nguyễn Văn Tú

 5. Phanxicô Trần Tuấn Biên

 6. Antôn Nguyễn Minh Cương

 7. Luca Nguyễn Mạnh Toàn

 8. Giuse Ngô Văn Chính Chính

 9. Maria Nguyễn Thị Hiền

 10. Maria Trịnh Thị Sinh

 11. Maria Nguyễn Thị Hằng

 12. Micae Nguyễn Ngọc Phái

 13. Maria Nguyễn Thị Hồng Tươi

 14. Maria Kiều Thị Thắng

 

Ban điều hành Giới trẻ Giáo hạt Phú Xuyên nhiệm kỳ 2019 - 2022
BAN ĐIỀU HÀNH GIỚI TRẺ GIÁO HẠT PHỦ LÝ NHIỆM KỲ: 2019 - 2022
Ban điều hành nhiệm kỳ 2019 - 2022
Ban điều hành Giới trẻ Giáo hạt Lý Nhân nhiệm kỳ
Ban điều hành Giới trẻ giáo hạt Nam Định nhiệm kỳ 2019 - 2022
Ban điều hành Giới trẻ Giáo hạt Thanh Oai nhiệm kỳ

Liên kết