Giới trẻ Tổng giáo phận Hà Nội

40 Phố Nhà Chung - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Giới trẻ Tổng giáo phận Hà Nội

40 Phố Nhà Chung - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Hoạt động giáo lý
15-05-2021 13:12
Thực hiện: Giới trẻ Giáo xứ Bích Trì.
07-05-2021 20:21
Thực hiện: Giới trẻ Giáo xứ Bích Trì.
30-04-2021 19:16
Thực hiện: Giới trẻ Giáo xứ Bích Trì.

Liên kết