Giới trẻ Tổng giáo phận Hà Nội

40 Phố Nhà Chung - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Giới trẻ Tổng giáo phận Hà Nội

40 Phố Nhà Chung - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Giới Trẻ Giáo Hạt Phủ Lý

BAN ĐIỀU HÀNH GIỚI TRẺ GIÁO HẠT PHỦ LÝ NHIỆM KỲ: 2019 - 2022

 

Cha đặc trách: Giuse Phạm Công Nguyên.

Lễ quan thầy: 19/03.

Thụ phong linh mục: 02/06/2014.

SĐT: 

Đ/c: Nhà thờ Tiêu Động, Tiêu Thượng, Bình Lục, Hà Nam.

 

 

 


 

Cha linh hướng: Giuse Nguyễn Văn Tuy, OP.

Lễ quan thầy: 19/03.

Thụ phong linh mục: 14/08/2012.

SĐT: 0984 683 286.

Đ/c: Nhà thờ Phương Trung, Thanh Oai, Hà Nội.

 

 


  • Trưởng ban: Antôn Nguyễn Minh Cương.

Điện thoại: 0917 677 748.


  • Thư ký: Maria Nguyễn Thị Quỳnh Nga.

Điện thoại: 0914 631 197.


  • Thủ quỹ: Maria Đỗ Thị Trang.

Điện thoại: 0327 551 998.


  • Truyền thông: Antôn Nguyễn Đức Tòng.

Điện thoại: 0914 363 565.

  • Phó truyền thông: Maria Lê Ánh Nguyệt.

Điện thoại: 0982 710 752.

  • Phó truyền thông: Maria Lê Thị Kim Anh.

Điện thoại: 0916 568 095.


  • Trưởng miền Bình Lục: Phanxicô Phạm Văn Quang.

Điện thoại: 0981 683 101.

  • Trưởng miền Thanh Liêm: Giuse Trần Văn Khương.

Điện thoại: 0984 908 266.

  • Trưởng miền Phủ Lý, Kim Bảng: Giuse Nguyễn Mạnh Tiến.

Điện thoại: 0395 938 008.

Ban điều hành Giới trẻ Giáo hạt Phú Xuyên nhiệm kỳ 2019 - 2022
Ban điều hành nhiệm kỳ 2019 - 2022
Ban điều hành Giới trẻ Giáo hạt Lý Nhân nhiệm kỳ
Ban điều hành Giới trẻ giáo hạt Nam Định nhiệm kỳ 2019 - 2022
Ban điều hành Giới trẻ Giáo hạt Thanh Oai nhiệm kỳ
BAN ĐIỀU HÀNH GIỚI TRẺ TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2019 - 2022

Liên kết