Giới trẻ Tổng giáo phận Hà Nội

40 Phố Nhà Chung - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Giới trẻ Tổng giáo phận Hà Nội

40 Phố Nhà Chung - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Mẫu làm giờ thánh
25-03-2021 14:11
ĐÀNG THÁNH GIÁ CHỦ ĐỀ: “ĐỒNG HÀNH VỚI NGƯỜI TRẺ TRONG ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH”
24-02-2021 02:56
Cách cầu nguyện, đôi khi được gọi là “cầu nguyện Taizé”, thực ra là “cầu nguyện với việc sử dụng những bài hát Taizé”, xuất phát từ một cộng đoàn ở Pháp. Taizé chỉ là tên của một làng ở Pháp nơi có cộng đoàn này. Cộng đoàn Taizé là một cộng đoàn theo truyền thống đan viện, với hơn một trăm thầy thuộc Giáo hội Công Giáo hoặc những giáo phái Tin Lành khác nhau, đến từ 30 quốc gia lân cận. Mỗi tuần trong năm, một số đông người trẻ từ khắp nơi trên thế giới được tiếp đón tại Taizé để gặp gỡ nhau và cầu nguyện với nhau. Đôi khi có đến hơn 5000 người vào cùng một thời điểm.
24-02-2021 02:50
CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ, 02-6-2013

Liên kết