Giới trẻ Tổng giáo phận Hà Nội

40 Phố Nhà Chung - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Giới trẻ Tổng giáo phận Hà Nội

40 Phố Nhà Chung - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Giới Trẻ Giáo Hạt Mỹ Đức - Hòa Bình

Ban điều hành nhiệm kỳ

 

Cha đặc trách: Giuse Đinh Ngọc Cảnh, OFM

Lễ quan thầy: 19/03.

Thụ phong linh mục: 23/04/2017.

SĐT: 0334 467 784

Đ/c: Nhà thờ Gò Mu, Hợp Thanh, Kim Bôi, Hòa Bình.

 


 

Cha phó đặc trách: Giuse Hoàng Văn Trí, CM.

Lễ quan thầy: 19/03.

Thụ phong linh mục:

SĐT:

Đ/c: Nhà thờ Mường Riệc, Hướng Nghĩa, Lạc Sơn, Hòa Bình.

 


Cha linh hướng: Giuse Vũ Đức Phán, MF.

Lễ quan thầy: 19/03.

Thụ phong linh mục:

SĐT: 0912 871 980.

Đ/c: Nhà thờ Đoan Nữ, An Mỹ, Mỹ Đức, Hà Nội

 


  • Trưởng ban giới trẻ: Giacôbê Nguyễn Quốc Khánh

Điện thoại: 0567 241 111


  • Trưởng nhóm 1: Gioan Nguyễn Văn Hoàng

Điện thoại: 0338 833 746


  • Trưởng nhóm 2: Giuse Nguyễn Văn Dũng

Điện thoại: 0984 013 338


  • Trưởng nhóm 3: Maria Vũ Thị Loan

Điện thoại: 0372 324 376


  • Truyền thông: Antôn Phạm Văn Tráng

Điện thoại: 0978 666 280

Ban điều hành Giới trẻ Giáo hạt Phú Xuyên nhiệm kỳ 2019 - 2022
BAN ĐIỀU HÀNH GIỚI TRẺ GIÁO HẠT PHỦ LÝ NHIỆM KỲ: 2019 - 2022
Ban điều hành nhiệm kỳ 2019 - 2022
Ban điều hành Giới trẻ Giáo hạt Lý Nhân nhiệm kỳ
Ban điều hành Giới trẻ giáo hạt Nam Định nhiệm kỳ 2019 - 2022
Ban điều hành Giới trẻ Giáo hạt Thanh Oai nhiệm kỳ
BAN ĐIỀU HÀNH GIỚI TRẺ TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2019 - 2022

Liên kết