Giới trẻ Tổng giáo phận Hà Nội

40 Phố Nhà Chung - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Giới trẻ Tổng giáo phận Hà Nội

40 Phố Nhà Chung - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Giới Trẻ Giáo Hạt Thanh Oai

Ban điều hành Giới trẻ Giáo hạt Thanh Oai nhiệm kỳ

 

 

Cha đặc trách: Antôn Nguyễn Ngọc Sáng

Lễ quan thầy: 13/06.

Thụ phong linh mục: 15/06/2012.

SĐT:.

Đ/c: Nhà thờ Đại Ơn – Ngọc Hoà – Chương Mỹ – Hà Nội.

 

 

Cha phó đặc trách: Giuse Đặng Văn Khoa.

Lễ quan thầy: 19/03.

Thụ phong linh mục: 03/12/2021.

SĐT:.

Đ/c: Nhà thờ An Hòa – Tốt Động – Chương Mỹ – Hà Nội.

 

 


Cha linh hướng: Giuse Vũ Đức Phán, MF.

Lễ quan thầy: 19/03.

Thụ phong linh mục: 02/06/2014.

SĐT: 0912 871 980.

Đ/c: Nhà thờ Đoan Nữ, An Mỹ, Mỹ Đức, Hà Nội.

 

 


 

  • Trưởng ban giới trẻ: Phêrô Nguyễn Văn Tiến.

Điện thoại: 0984 578 865.


  • Phó ban 1: Gioan Kim Nguyễn Văn Tú.

Điện thoại: 0902 226 864.


  • Phó ban 2: Luca Nguyễn Văn Toàn.

Điện thoại: 0385 722 533.


  • Phó ban 3: Giuse Ngô Văn Chính.

Điện thoại: 0978 650 598.


  • Trưởng cụm 1: Phêrô Nguyễn Văn Hải.

Điện thoại: 0384 718 545.


  • Trưởng cụm 2: Maria Nguyễn Thị Phương Anh.

Điện thoại: 0966 886 827.


  • Trưởng cụm 3: Gioan Tô Văn Huy.

Điện thoại: 0369 577 222.


  • Trưởng cụm 4: Giuse Nguyễn Văn Long.

Điện thoại: 0966 410 518.

Ban điều hành Giới trẻ Giáo hạt Phú Xuyên nhiệm kỳ 2019 - 2022
BAN ĐIỀU HÀNH GIỚI TRẺ GIÁO HẠT PHỦ LÝ NHIỆM KỲ: 2019 - 2022
Ban điều hành nhiệm kỳ 2019 - 2022
Ban điều hành Giới trẻ Giáo hạt Lý Nhân nhiệm kỳ
Ban điều hành Giới trẻ giáo hạt Nam Định nhiệm kỳ 2019 - 2022
BAN ĐIỀU HÀNH GIỚI TRẺ TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2019 - 2022

Liên kết