Giới trẻ Tổng giáo phận Hà Nội

40 Phố Nhà Chung - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Giới trẻ Tổng giáo phận Hà Nội

40 Phố Nhà Chung - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Giới Trẻ Giáo Hạt Nam Định

Ban điều hành Giới trẻ giáo hạt Nam Định nhiệm kỳ 2019 - 2022

 

Cha đặc trách: Giuse Trần Hữu Nam.

Lễ quan thầy: 19/03.

Thụ phong linh mục: 19/10/2017.

SĐT: 0979 828 308

Đ/c: Nhà thờ Lỗ Xá, Yên Phú, Ý Yên, Nam Định.

 

 


 

Cha phó đặc trách: Phanxicô X Nguyễn Quốc Huy.

Lễ quan thầy: 03/12.

Thụ phong linh mục: 19/10/2017.

SĐT: 0985 375 760

Đ/c: Nhà thờ Phú Ốc, Lộc Hòa, Nam Định.

 

 


 

Cha phó đặc trách: Phaolô Đỗ Tùng Cương

Lễ quan thầy: 29/06.

Thụ phong linh mục: 15/06/2012.

SĐT: 0334 045 275

Đ/c: Nhà thờ Đào Duyên, Minh Thuận, Vụ Bản, Nam Định.

 

 


Cha linh hướng: Giuse Nguyễn Văn Tuy, OP.

Lễ quan thầy: 19/03.

Thụ phong linh mục: 14/08/2012.

SĐT: 0984 683 286.

Đ/c: Nhà thờ Phương Trung, Thanh Oai, Hà Nội.

 

 


 

  • Trưởng ban giới trẻ: Phanxicô X. Trần Tuấn Biên.

Điện thoại: 0977 303 892


  • Phó ban: Giuse Hoàng Đức Hải.

Điện thoại:


  • Phó ban : Giuse Trần Duy Bản.

Điện thoại:


  • Phó ban: Maria Fautina Ngọc Bích

Điện thoại:

Ban điều hành Giới trẻ Giáo hạt Phú Xuyên nhiệm kỳ 2019 - 2022
BAN ĐIỀU HÀNH GIỚI TRẺ GIÁO HẠT PHỦ LÝ NHIỆM KỲ: 2019 - 2022
Ban điều hành nhiệm kỳ 2019 - 2022
Ban điều hành Giới trẻ Giáo hạt Lý Nhân nhiệm kỳ
Ban điều hành Giới trẻ Giáo hạt Thanh Oai nhiệm kỳ
BAN ĐIỀU HÀNH GIỚI TRẺ TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2019 - 2022

Liên kết