Giới trẻ Tổng giáo phận Hà Nội

40 Phố Nhà Chung - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Giới trẻ Tổng giáo phận Hà Nội

40 Phố Nhà Chung - Hoàn Kiếm - Hà Nội

[TRỰC TIẾP] Hội thảo tiền công nghị về đời sống giới trẻ giáo phận - 8h00, thứ Bảy ngày 12/02/2022

Nguồn: Youtube: TGP Hà Nội

Video khác

Liên kết

Tin tức