Giới trẻ Tổng giáo phận Hà Nội

40 Phố Nhà Chung - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Giới trẻ Tổng giáo phận Hà Nội

40 Phố Nhà Chung - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Trailer Đại Hội Giới Trẻ Giáo Hạt Phủ Lý - Mùa Xuân 2023

[ Trailer Đại Hội Giới Trẻ Giáo Hạt Phủ Lý - Mùa Xuân 2023]

Với chủ đề: "Tuổi Xuân Hiệp Thông"

Diễn ra tại Giáo xứ Cẩm Sơn (Kẻ Non) - TGP Hà Nội

Vào ngày 29/1/2023 (mồng 8 tết)

Các bạn Giới trẻ đã sẵn sàng chưa nào?

Video khác

Liên kết

Tin tức