Giới trẻ Tổng giáo phận Hà Nội

40 Phố Nhà Chung - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Giới trẻ Tổng giáo phận Hà Nội

40 Phố Nhà Chung - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Thông báo truyền chức Phó tế 2022

Thông Báo

TÒA TỔNG GIÁM MỤC HÀ NỘI
40 Phố Nhà Chung – Hà Nội

Ngày 23 tháng 5 năm 2022

THÔNG BÁO
TRUYỀN CHỨC PHÓ TẾ

Tòa Tổng Giám mục Hà Nội trân trọng thông báo:

Đức Tổng Giám mục Hà Nội dự định truyền chức Phó tế cho các chủng sinh có tên dưới đây vào Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu lúc 10h00 sáng ngày 24 tháng 6 năm 2022 tại Nhà thờ Chính Tòa Thánh Giuse Hà Nội.

1. Tôma Nguyễn Quang Cao, sinh năm 1989, Giáo xứ Sơn Miêng.

2Giuse Nguyễn Văn Chung, sinh năm 1983, Giáo xứ Cẩm Sơn (Kẻ Non).

3. Phaolô Trần Xuân Dũng, sinh năm 1984, Giáo xứ Xuân Bảng.

4. Giuse Nguyễn Văn Hiệu, sinh năm 1987, Giáo xứ Cẩm Cơ.

5. Antôn Bùi Văn Hoạt, sinh năm 1989, Giáo họ Dương Phạm, Giáo xứ Gia Trạng

6. Giuse Đỗ Hữu Huynh, sinh năm 1986, Giáo xứ Hòa Khê.

7. Giuse Chu Mạnh Linh, sinh năm 1987, Giáo xứ Tường Loan.

8. Giuse Đỗ Văn Long, sinh năm 1987, Giáo xứ Tiêu Hạ.

9. Gioan Nguyễn Văn Tuyên, sinh năm 1988, Giáo xứ Mang Sơn.

10. Giuse Trần Xuân Vị, sinh năm 1989, Giáo xứ Phú Ốc.

11. Gioan Trần Văn Viện, sinh năm 1990, Giáo xứ Thiện Mỹ.

Xin anh chị em cầu nguyện cho các thầy xứng đáng lãnh nhận chức thánh và ai biết thầy nào mắc ngăn trở chịu chức thánh thì buộc phải trình ngay cho cha xứ hoặc Tòa Tổng Giám mục Hà Nội. Đơn thư phản ánh cần phải ghi rõ tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại để liên lạc. Xin chân thành cám ơn.

Văn Phòng Tòa TGM Hà Nội
Liên lạc với Tòa TGM Hà Nội: Đt. 024 3825 4424; ttgmhn@gmail.com

NBXin quý cha đọc thông báo vào 3 Chúa Nhật ngày 29/5; ngày 5 và 12 tháng 6.  Xin thông báo trên bảng tin của giáo xứ.

Nguồn tin: tonggiaophanhanoi.org

Bài viết khác