Giới trẻ Tổng giáo phận Hà Nội

40 Phố Nhà Chung - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Giới trẻ Tổng giáo phận Hà Nội

40 Phố Nhà Chung - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Thông báo: Chương trình đại hội giới trẻ giáo hạt Thanh Oai năm 2022

Thông Báo

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ GIÁO HẠT THANH OAI

NĂM TRUYỀN GIÁO 2022

I. Địa điểm

Nhà thờ giáo xứ Đại Ơn

Địa chỉ: Nhà thờ giáo xứ Đại Ơn – Ngọc Hòa – Chương Mỹ – Hà Nội

 

II. Thời gian: Từ 12h00 đến 21h00, Chúa nhật Lễ Lá – ngày 10 tháng 4 năm 2022

III. Chủ đề: Hãy kết nối với Đức Kitô

IV. Nội dung chương trình

– 13h00 – 14h00: Đón tiếp

– 14h00 – 14h30: Tập trung – Khởi động

– 14h30 – 15h00: Khai mạc

– 15h00 – 15h45: Chia sẻ hội thảo

– 15h45 – 16h00: Văn nghệ và Chào đón Đức Tổng Giám Mục Giuse

– 16h00 – 16h30: Đức TGM Giuse chia sẻ

– 16h30 – 17h00: Văn nghệ – Ôn hát lễ

– 17h00 – 18h30: Thánh lễ

– 18h30 – 19h00: Giải lao và cơm tối

– 19h00 – 19h30: Tập trung – Sinh hoạt

– 19h30 – 20h00: Đàng Thánh Giá

– 20h00 – 21h30: Đêm Diễn nguyện với chủ đề: “Hãy kết nối với Đức Kitô”

– 21h30: Bế mạc Đại hội

                                                     Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sáng

Đặc trách Giới trẻ Giáo hạt Thanh Oai

Bài viết khác