Giới trẻ Tổng giáo phận Hà Nội

40 Phố Nhà Chung - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Giới trẻ Tổng giáo phận Hà Nội

40 Phố Nhà Chung - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Thông báo: Chương trình “24h cho Chúa” năm 2022

Thông Báo

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH “24H CHO CHÚA” NĂM 2022

Kính thưa quý cha

Trong Tông Sắc Dung Mạo Lòng Thương Xót (Misericordiae Vultus) năm 2015, Đức Thánh Cha (ĐTC) Phan-xi-cô đã thiết lập và kêu gọi mọi thành phần dân Chúa dành “24 giờ cho Chúa” vào hai ngày thứ Sáu và thứ Bảy trước Chúa nhật IV Mùa Chay hằng năm. ĐTC Phanxicô nói như sau: “Sáng kiến ‘24 giờ cho Chúa’ được cử hành vào thứ Sáu và thứ Bảy trước Chúa Nhật IV Mùa Chay, sẽ được thực hiện tại tất cả các giáo phận. Rất nhiều người đang tìm đến bí tích Hòa Giải, trong đó có nhiều người trẻ, nhờ trải nghiệm này, sẽ tìm thấy con đường quay về với Thiên Chúa, để sống những giờ phút cầu nguyện và để tìm lại ý nghĩa cho cuộc sống. Một lần nữa, chúng ta cần xác tín vững vàng về tầm quan trọng đặc biệt của bí tích Hòa Giải, một bí tích cho phép chúng ta như được chạm tay vào sự cao cả của lòng thương xót. Bí tích này là nguồn suối an bình nội tâm thực sự cho mọi hối nhân” (Misericordiae Vultus, số 17).

Từ khi chương trình “24 giờ cho Chúa” được ĐTC Phan-xi-cô thiết lập, một số giáo xứ và các cộng đoàn trong Tổng Giáo Phận (TGP) Hà Nội đã hưởng ứng và cử hành cách sốt sáng, sinh động “24 giờ cho Chúa”. Năm nay, Đức Tổng Giám Mục (TGM) Giuse mời gọi quý cha và mọi thành phần dân Chúa trong TGP tiếp tục truyền thống tốt đẹp này.

Chương trình “24 giờ cho Chúa” năm nay, cụ thể như sau:

1. Ý cầu nguyện: Xin Chúa ban cho Công nghị TGP đạt được kết quả tốt đẹp như mong đợi của Đức TGM và mọi thành phần dân Chúa TGP và xin Chúa ban cho TGP trở thành một Giáo hội hiệp hành.

2. Thời gian: Từ chiều thứ Sáu đến chiều thứ Bảy tuần III Mùa Chay (25-26/3/2022. “24 giờ cho Chúa” kết thúc trước Thánh lễ chiều thứ Bảy).

3. Các hội đoàn hoặc các nhóm, thay phiên nhau chầu Mình Thánh Chúa liên tục và xin quý cha giải tội cho các tín hữu.

4. Đức TGM Giuse mời gọi các cha Quản hạt xem xét và cổ võ việc tổ chức “24 giờ cho Chúa” trong giáo hạt của mình. Các giáo xứ gần nhau có thể tổ chức chầu Mình Thánh Chúa chung và các cha thay nhau giải tội cho các tín hữu. Giáo xứ và cộng đoàn nào, vì lý do thích đáng (chẳng hạn, do quá ít người) không thể chầu Mình Thánh Chúa trọn vẹn 24 giờ, thì ít ra có thể tổ chức chầu Mình Thánh Chúa vài giờ. Nơi nào, không thể chầu Mình Thánh Chúa qua đêm, thì có thể ngưng việc chầu Mình Thánh Chúa lúc nửa đêm và tiếp tục chầu Mình Thánh Chúa vào sáng hôm sau.

Con kính chúc quý cha Mùa Chay thánh thiện và tràn đầy hồng ân Chúa.

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2022

Thừa lệnh Đức Tổng Giám mục

Lm. Giuse Đào Hữu Thọ
Đặc trách Phụng vụ

Nguồn:tonggiaophanhanoi.org

Bài viết khác