Giới trẻ Tổng giáo phận Hà Nội

40 Phố Nhà Chung - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Giới trẻ Tổng giáo phận Hà Nội

40 Phố Nhà Chung - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Tâm tình mục tử - Tháng Hoa 2021 - Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên

Nguồn video: Youtube TGP Hà Nội.

Video khác

Liên kết

Tin tức