Giới trẻ Tổng giáo phận Hà Nội

40 Phố Nhà Chung - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Giới trẻ Tổng giáo phận Hà Nội

40 Phố Nhà Chung - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Tâm tình mục tử - Tháng 7/2021 - Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên

Nguồn: YouTube TGP Hà Nội 

Video khác

Liên kết

Tin tức