Giới trẻ Tổng giáo phận Hà Nội

40 Phố Nhà Chung - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Giới trẻ Tổng giáo phận Hà Nội

40 Phố Nhà Chung - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Highlights - Hội thảo về Đời sống Đức tin và đời sống của giới trẻ tại TGP Hà Nội

Nguồn Youtube TGP Hà Nội

Video khác

Liên kết

Tin tức