Giới trẻ Tổng giáo phận Hà Nội

40 Phố Nhà Chung - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Giới trẻ Tổng giáo phận Hà Nội

40 Phố Nhà Chung - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Bài học số 4 - Chúa Giêsu, Môsê mới, với hiến chương Nước Trời

Nguồn: Youtube TGP Hà Nội

Video khác

Liên kết

Tin tức