Giới trẻ Tổng giáo phận Hà Nội

40 Phố Nhà Chung - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Giới trẻ Tổng giáo phận Hà Nội

40 Phố Nhà Chung - Hoàn Kiếm - Hà Nội

"SAO CHA BỎ CON" Chia sẻ chủ đề của Cha Giuse Tạ Xuân Hòa - ĐHGT Giáo hạt Lý Nhân năm 2021

Nguồn video: Truyền thông TGP Hà Nội.

Video khác

Liên kết

Tin tức