Giới trẻ Tổng giáo phận Hà Nội

40 Phố Nhà Chung - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Giới trẻ Tổng giáo phận Hà Nội

40 Phố Nhà Chung - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Rước Thánh Thể - Tgp. Hà Nội ngày 19/6/2022

Rước Thánh Thể - Tgp. Hà Nội ngày 19/6/2022

Video khác

Liên kết

Tin tức