Giới trẻ Tổng giáo phận Hà Nội

40 Phố Nhà Chung - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Giới trẻ Tổng giáo phận Hà Nội

40 Phố Nhà Chung - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Giới Trẻ Giáo Hạt Phú Xuyên

Ban điều hành Giới trẻ Giáo hạt Phú Xuyên nhiệm kỳ 2019 - 2022

 

 

Cha đặc trách: Giuse Nguyễn Hữu Lam.

Lễ quan thầy: 19/03.

Thụ phong linh mục: 19/10/2017.

SĐT: 0981 212 562.

Đ/c: Nhà thờ Sở Hạ, Ninh Sở, Thường Tín, Hà Nội.

 

 


 

 

 

Cha linh hướng: Giuse Nguyễn Văn Mạnh, SDB.

Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục:

SĐT:

Đ/c: Nhà thờ Vạn Phúc, Thanh Trì, Hà Nội.

 

 


  • Trưởng ban giới trẻ: Giuse Phan Sơn Hà

Điện thoại: 0976 563 785

BAN ĐIỀU HÀNH GIỚI TRẺ GIÁO HẠT PHỦ LÝ NHIỆM KỲ: 2019 - 2022
Ban điều hành nhiệm kỳ 2019 - 2022
Ban điều hành Giới trẻ Giáo hạt Lý Nhân nhiệm kỳ
Ban điều hành Giới trẻ giáo hạt Nam Định nhiệm kỳ 2019 - 2022
Ban điều hành Giới trẻ Giáo hạt Thanh Oai nhiệm kỳ
BAN ĐIỀU HÀNH GIỚI TRẺ TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2019 - 2022

Liên kết