Giới trẻ Tổng giáo phận Hà Nội

40 Phố Nhà Chung - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Giới trẻ Tổng giáo phận Hà Nội

40 Phố Nhà Chung - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Giới Trẻ Giáo Hạt Chính Tòa

Ban điều hành nhiệm kỳ 2019 - 2022

Cha đặc trách: Phêrô Tạ Văn Tuân

Lễ quan thầy: 29/06.

Thụ phong linh mục: 19/10/2016.

SĐT: 0329 431 599

Đ/c: Nhà thờ Đình Quán – Ngõ 05 đường Phú Minh – Đình Quán – Phúc Diễn – Bắc Từ Liêm -Hà Nội.

 

 


 

Cha linh hướng: Giuse Nguyễn Văn Mạnh, SDB.

Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục:

SĐT: 0935 410 935

Đ/c: Nhà thờ Vạn Phúc, Thanh Trì, Hà Nội.

 

 


  • Trưởng ban: Antôn Trần Anh Tuấn.

Điện thoại: 0966 993 863.


  • Phó ban: Giuse Nguyễn Thiên Tám.

Điện thoại: 0985 241 611.


  • Truyền thông: Giuse Phạm Văn Hoạt.

Điện thoại:


  • Ban linh hoạt viên: Maria Phạm Tuyết Nhung.

Điện thoại: 0986 469 967.


  • Ban tâm linh: Tôma Nguyễn Thiện Linh.

Điện thoại: 0965 768 143.


  • Thủ quỹ: Têrêsa Nguyễn Diệu Linh

Điện thoại: 0383 535 608.

 

Ban điều hành Giới trẻ Giáo hạt Phú Xuyên nhiệm kỳ 2019 - 2022
BAN ĐIỀU HÀNH GIỚI TRẺ GIÁO HẠT PHỦ LÝ NHIỆM KỲ: 2019 - 2022
Ban điều hành Giới trẻ Giáo hạt Lý Nhân nhiệm kỳ
Ban điều hành Giới trẻ giáo hạt Nam Định nhiệm kỳ 2019 - 2022
Ban điều hành Giới trẻ Giáo hạt Thanh Oai nhiệm kỳ
BAN ĐIỀU HÀNH GIỚI TRẺ TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2019 - 2022

Liên kết