Giới trẻ Tổng giáo phận Hà Nội

40 Phố Nhà Chung - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Giới trẻ Tổng giáo phận Hà Nội

40 Phố Nhà Chung - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Giới Trẻ Giáo Hạt Lý Nhân

Ban điều hành Giới trẻ Giáo hạt Lý Nhân nhiệm kỳ

 

Cha đặc trách: Giuse Vũ Đức Quý.

Lễ quan thầy: 19/03.

Thụ phong linh mục: 02/06/2014.

SĐT: 0972 137 262.

Đ/c: Nhà thờ Nam Xá, Nhân Nghĩa, Lý Nhân, Hà Nam.

 

 


 

Cha đặc trách: Giuse Trần Khắc Hạnh

Lễ quan thầy: 19/03.

Thụ phong linh mục: 23/10/2018.

SĐT: 0964 944 223.

Đ/c: Nhà thờ Yên Mỹ, Chuyên Ngoại, Duy Tiên, Hà Nam.

 

 


 

Cha đặc trách: Giuse Trần Mạnh Phong

Lễ quan thầy: 19/03.

Thụ phong linh mục: 28/10/2019.

SĐT: 0868 323 595.

Đ/c: Nhà thờ Đồng Phú, Đồng Phú, Nguyên Lý, Lý Nhân, Hà Nam.

 

 


Cha linh hướng: Giuse Vũ Đức Phán.

Lễ quan thầy: 19/03.

Thụ phong linh mục: 02/06/2014.

SĐT: 0912 871 980.

Đ/c: Nhà thờ Đoan Nữ, An Mỹ, Mỹ Đức, Hà Nôi.

 

 


  • Trưởng ban giới trẻ: Giuse Nguyễn Tất Tuyển.

Điện thoại: 0976 406 867


  • Phó ban: Micae Nguyễn Ngọc Phái.

Điện thoại: 0979 040 098.


  • Phó ban : Giuse Tạ Ngọc Tuyên

Điện thoại:


  • Thư ký, thủ quỹ: Maria Trịnh Thị Sinh.

Điện thoại: 0356 886 993.


  • Truyền thông : Maria Nguyễn Quỳnh Trang

Điện thoại: 0971 629 508.

 

Ban điều hành Giới trẻ Giáo hạt Phú Xuyên nhiệm kỳ 2019 - 2022
BAN ĐIỀU HÀNH GIỚI TRẺ GIÁO HẠT PHỦ LÝ NHIỆM KỲ: 2019 - 2022
Ban điều hành nhiệm kỳ 2019 - 2022
Ban điều hành Giới trẻ giáo hạt Nam Định nhiệm kỳ 2019 - 2022
Ban điều hành Giới trẻ Giáo hạt Thanh Oai nhiệm kỳ
BAN ĐIỀU HÀNH GIỚI TRẺ TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2019 - 2022

Liên kết