Giới trẻ Tổng giáo phận Hà Nội

40 Phố Nhà Chung - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Giới trẻ Tổng giáo phận Hà Nội

40 Phố Nhà Chung - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Hướng dẫn các thủ tục hôn nhân
(03.07.2017) – Ngày 29.06 vừa qua, Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Hà Nội đã đưa ra một số quy định về thủ tục hôn phối trong Giáo Tỉnh Hà Nội (10 giáo phận tại Miền Bắc). Sau đây là nội dung các quy định.

Liên kết