Giới trẻ Tổng giáo phận Hà Nội

40 Phố Nhà Chung - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Giới trẻ Tổng giáo phận Hà Nội

40 Phố Nhà Chung - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Thông báo: Đại hội Giới trẻ Giáo hạt Phú Xuyên

Giới Trẻ Giáo hạt Phú Xuyên

Tổng Giáo Phận Hà Nội
Ban Mục vụ Giới trẻ Giáo hạt Phú Xuyên

THÔNG BÁO

ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ HẠT PHÚ XUYÊN

Nhân ngày lễ kính thánh Gio-an Ma-ri-a Vi-a-nê (04/8), quan thầy Giới trẻ hạt Phú Xuyên, được sự cho phép của Đức Tổng Giám mục Giu-se, sự đồng ý của Cha Quản hạt Phú Xuyên Giu-se Vũ Ngọc Ruẫn về địa điểm tổ chức, Ban Đặc trách Mục vụ Giới trẻ Giáo hạt Phú Xuyên xin được thông báo và kính mời quý Cha cùng toàn thể các bạn trẻ trong ngoài Giáo hạt về tham dự ngày Đại hội.

* Địa điểm: Trung tâm Hành hương thánh Phê-rô Lê Tùy

* Thời gian: Từ 15h00 – 21h30, thứ Bảy, ngày 05/8/2023

* Chủ đề: Biến đổi cùng Đức Ki-tô

* Chương trình:

– 14h00 – 15h00: Đón tiếp (phát thẻ)

– 15h00 – 15h30: Tập trung – Khởi động

– 15h30 – 16h15: Cha Fx. Trần Truyền Giáo chia sẻ (Trong nhà thờ)

– 16h15 – 16h45: Văn nghệ và Chào đón Đức Tổng Giám mục

– 16h45 – 17h30: Đức TGM Giu-se chia sẻ (Trong nhà thờ)

– 17h30 – 18h00: Tập hát

– 18h00 – 19h15: Thánh Lễ (Chúa nhật XVIII thường niên) (Trong nhà thờ)

– 19h15 – 19h45: Ăn tối

– 19h45 – 20h00: Tập trung – Chuẩn bị văn nghệ

– 20h00 – 21h30: Hoan ca mừng Đấng quan thầy

– 21h30 – 22h00: Gặp gỡ Chúa Giê-su Thánh Thể

Linh mục đặc trách
Giu-se Nguyễn Hữu Lam

**********

GIẢI THÍCH Ý NGHĨA LOGO

 ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ GIÁO HẠT PHÚ XUYÊN

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org

Bài viết khác