Giới trẻ Tổng giáo phận Hà Nội

40 Phố Nhà Chung - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Giới trẻ Tổng giáo phận Hà Nội

40 Phố Nhà Chung - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Bài Giảng Lễ của Đức Tổng Giuse tại ĐHGT Giáo hạt Lý Nhân lần thứ II năm 2021

Nguồn video: Truyền thông TGP Hà Nội.

Video khác

Liên kết

Tin tức