Giới trẻ Tổng giáo phận Hà Nội

40 Phố Nhà Chung - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Giới trẻ Tổng giáo phận Hà Nội

40 Phố Nhà Chung - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Thông báo: Chương trình Trực tuyến Tuần Thánh 2021

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH TRỰC TUYẾN TUẦN THÁNH 2021

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH TRỰC TUYẾN TUẦN THÁNH 2021

(Các Thánh lễ và Nghi thức cử hành được truyền hình trực tuyến trên trang tonggiaophanhanoi.org)

 

THỨ NĂM TUẦN THÁNH – 01/4/2021

– 9h30: Thánh lễ Truyền Dầu do Đức TGM Giuse chủ sự tại giáo xứ Bút Đông

 

– 18h00: Thánh lễ Tiệc ly do Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên chủ sự tại nhà thờ Chính Tòa Hà Nội.

 

THỨ SÁU TUẦN THÁNH (02/4/2021)

– 18h00: Nghi thức kính nhớ Chúa Giêsu chịu chết chuộc tội thiên hạ do Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên chủ sự

– 15h00: Khai mạc tuần cửu nhật kính Lòng Thương Xót Chúa do Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên chủ sự tại nhà nguyện Fatima

– 20h00: Chặng Đàng Thánh Giá bên ngoài Nhà Thờ Chính Tòa

 

THỨ BẨY TUẦN THÁNH (03/4/2021)

– 15h00: Tuần cửu nhật kính Lòng Thương Xót Chúa

– 20h00: Canh thức Vượt Qua do Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên chủ sự

 

CHÚA NHẬT PHỤC SINH (04/4/2021)

– 9h00: Thánh lễ đại triều do Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên chủ sự

– 15h00: Tuần cửu nhật kính Lòng Thương Xót Chúa

 

Nguồn thông báo: tgphanoi.org (31.3.2021)

Bài viết khác