Giới trẻ Tổng giáo phận Hà Nội

40 Phố Nhà Chung - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Giới trẻ Tổng giáo phận Hà Nội

40 Phố Nhà Chung - Hoàn Kiếm - Hà Nội

UBMV Giới Trẻ TGP Hà Nội Họp Mặt Đầu Năm 2023

Giới Trẻ TGP Hà Nội

 

Vào 8h00 sáng thứ Sáu, ngày 10/02/2023, cha Phanxicô Xavie Trần Truyền Giáo, đặc trách Ủy ban Mục vụ (UBMV) Giới trẻ Tổng Giáo Phận (TGP) Hà Nội cùng quý Cha đặc trách Giới trẻ và anh chị em đại diện các giáo hạt có mặt tại Trung tâm Mục vụ của TGP để tham dự cuộc họp đầu năm.

Khởi đi từ những gợi ý, đề xuất trong cuộc họp cuối năm 2022, có rất nhiều hạng mục dự kiến sẽ được triển khai trong năm nay và được tóm tắt theo 3 chủ đề chính đó là: Củng cố nhân sự; Phát triển công tác truyền thông; Sáng tạo và cải tiến các hoạt động sinh hoạt tập thể.

Trong phần củng cố nhân sự, Ủy ban họp bàn, giới thiệu nhân sự dẫn dắt mới và đưa ra việc tổng hợp về số lượng các bạn giới trẻ đang sinh hoạt trong TGP, từ đó đưa ra phương hướng phát triển Ban Giới trẻ từ cấp giáo xứ, giáo hạt đến giáo phận.

Về công tác truyền thông, Ủy Ban thông qua các dự án truyền tải giáo lý đức tin qua hình ảnh, âm nhạc, video, thông tin sinh hoạt giới trẻ trên mạng xã hội để tiếp cận và thêm gần gũi hơn, hòa nhập hơn vào đời sống hằng ngày của các bạn trẻ. Hầu mong gìn giữ và nuôi dưỡng trong lòng các bạn trẻ ngọn lửa đức tin.

Cuối cùng các hoạt động sinh hoạt tập thể vẫn theo truyền thống hằng năm, như Đại hội Giới trẻ TGP, Đại hội Giới trẻ các Giáo hạt, giải đấu thể thao. Năm nay sẽ có thêm chương trình Giới trẻ tìm hiểu và học hỏi Tin Mừng theo Thánh Matthêu là chương trình TGP Hà Nội đề ra trong năm mục vụ 2023 này, để đào sâu hiểu biết về Tin Mừng trong các bạn trẻ.

Vào lúc 10h00, Đức Tổng Giám Mục Giuse Vũ Văn Thiên gặp gỡ UBMV Giới trẻ. Trong thời gian 30 phút chia sẻ, Đức TGM Giuse đã gửi lời chúc mừng đến Ban Đại diện UBMV mới trong nhiệm kỳ đồng hành, cộng tác với các bạn trẻ trong TGP Hà Nội. Dựa trên Tông Huấn Chúa Kitô đang sống (Christus vivit) của Đức Giáo Hoàng Phanxicô gửi người trẻ và cộng đoàn dân Chúa. Đức TGM tóm tắt lại ba ý tưởng chính đào sâu đức tin và sự hiểu biết giáo lý Tin Mừng nơi người trẻ, đa dạng hình thức truyền giáo hiệu quả đến các bạn trẻ, làm sao để mục vụ giới trẻ giúp các bạn trẻ muốn gặp gỡ, tìm kiếm Chúa, tìm kiếm chân lý, thăng tiến mỗi ngày.

Cao điểm của ngày họp mặt là Thánh lễ tạ ơn vào 11h00 được cử hành long trọng tại nhà nguyện của Trung tâm Mục vụ do cha Phanxico Xavie Trần Truyền Giáo chủ sự.

Cuối Thánh lễ là phần trao thư bổ nhiệm UBMV Giới trẻ TGP Hà Nội nhiệm kì 2023 – 2026 cho anh chị em trong Ban Thường vụ, Các Ủy viên và Ban Truyền thông.

Cha Đặc trách trao thư bổ nhiệm UBMV Giới trẻ TGP Hà Nội, nhiệm kì 2023 – 2026

 

BTT Giới Trẻ TGP Hà Nội

Bài viết khác

Liên kết