Giới trẻ Tổng giáo phận Hà Nội

40 Phố Nhà Chung - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Giới trẻ Tổng giáo phận Hà Nội

40 Phố Nhà Chung - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Chương trình Đại hội Giới trẻ Giáo hạt Lý nhân Chúa nhật Lễ Lá năm 2021

Đại hội Giới trẻ Giáo hạt Lý Nhân năm 2021 dự kiến được tổ chức vào Chúa Nhật Lễ Lá tại Nhà thờ Giáo xứ Bút Đông.

I. ĐỊA ĐIỂM:

Nhà Thờ Giáo Xứ Bút Đông

Địa chỉ: Đông Nội – Châu Giang – Duy Tiên – Hà Nam.

II. THỜI GIAN: CHÚA NHẬT LỄ LÁ

Từ 12h00 – 21h30, ngày 28 tháng 03 năm 2021

III. CHỦ ĐỀ:  “HIỆP THÔNG

IV. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH  

-         13h00 – 14h00: Đón Tiếp.

-         14h00- 14h30: Tập trung - Khởi động

-         14h30 – 15h00: Khai mạc

-         15h00 – 15h45: Chia sẻ và học hỏi giáo lý

-         15h45 – 16h00: Văn nghệ chào mừng Đức Tổng

-         16h00 -  16h45: Đức Tổng Giám Mục gặp gỡ giới trẻ và chia sẻ chủ đề

-         16h45 -  17h00: Ôn hát lễ

-         17h00 – 18h30: Thánh lễ

-         18h30 – 19h00: Giải lao và cơm tối.

-         19h00 – 19h30: Tập trung sinh hoạt 

-         19h30 – 20h00: Chầu Thánh Thể - Cầu nguyện cho đại dịch Covid

-         20h00 – 21h30: Hoan ca với chủ đề “Hiệp Thông”

-         21h30: Bế mạc chương trình

BMV Giới trẻ Giáo hạt Lý Nhân

Cha đặc trách: Giuse Vũ Đức Quý

Bài viết khác