Giới trẻ Tổng giáo phận Hà Nội

40 Phố Nhà Chung - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Giới trẻ Tổng giáo phận Hà Nội

40 Phố Nhà Chung - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Video: Giới trẻ giáo hạt Phú Xuyên hội ngộ và học hỏi giáo lý

Thực hiện: Truyền thông Giới trẻ GX Hà Thao.

Video khác

Liên kết

Tin tức