Giới trẻ Tổng giáo phận Hà Nội

40 Phố Nhà Chung - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Giới trẻ Tổng giáo phận Hà Nội

40 Phố Nhà Chung - Hoàn Kiếm - Hà Nội

ĐƯỜNG ĐẾN NGÀY VINH QUANG | Cha Tổng Đại Diện Antôn Nguyễn Văn Thắng nói với người trẻ trong chủ đề tháng 4-2021

Thực hiện: BTT Giới trẻ TGP Hà Nội.

Video khác

Liên kết

Tin tức